Posted on: 28 maja 2019 Posted by: Mateusz Comments: 0

Czy jeśli chcemy skorzystać z jakiejś specjalistycznej aplikacji informatycznej, to musimy wykupywać na nią licencję, która oczywiście nie należy do tanich? Warto zdawać sobie sprawę z tego, że niekoniecznie musi tak być, ponieważ możemy uzyskać do niej dostęp, nie przekraczając przy tym obowiązujących przepisów prawnych. Rozwiązaniem tej zagadki jest chmura obliczeniowa, czyli pewien model współpracy pomiędzy podmiotami bądź też usługa świadczona jednemu podmiotowi przez drugi.

Dzięki chmurze obliczeniowej możemy nie tylko korzystać z drogich aplikacji, ale również z dużej mocy obliczeniowej, jakiej nie zapewnia nam nasz sprzęt komputerowy. Poza tym, w ten sposób możemy również uzyskać miejsce na serwerze, gdzie nasze dane będą dobrze strzeżone i w pełni bezpieczne.

W takim wariancie opłata, jaką musimy ponieść jest uzależniona od stopnia, w jakim zamierzamy korzystać z zasobów IT. W wielu sytuacjach korzystanie z chmury obliczeniowej pozwala przedsiębiorstwom oszczędzać nawet do 20% kosztów związanych ze sferą IT.

W dzisiejszych czasach korzystanie z nowoczesnych technologii informatycznych często jest po prostu koniecznością. Zawsze warto jednak starać się minimalizować związane z tym koszty.

Chmura obliczeniowa może funkcjonować również w nieco innym układzie – dany podmiot udostępnia się zasoby IT firmom z nim powiązanym lub też wchodzącym w skład większej grupy. W tym wariancie udostępnianie odbywa się bez konieczności uiszczania opłat – firmy rozliczają się w inny sposób.