Posted on: 4 października 2019 Posted by: Mateusz Comments: 0

Enzym to inaczej ferment, a jeszcze inaczej bokatalizator. To taki specyficzny rodzaj katalizatora, który przeprowadza reakcje chemiczne w organizmach żywych. Każdy z enzymów katalizuje ściśle określony typ reakcji chemicznej czyli każdą, która dotyczy określonego substratu i określonych warunków, m.in.

temperatury. Enzymy to białka, zarówno proste, jak i złożone. Enzymy, które są białkami złożonymi są zbudowane z grupy czynnej zwanej koenzymem i białka prostego, inaczej apoenzymu, które łącznie tworzą holoenzym. Składnik białkowy jednak nie zawsze ma znaną budowę, jednakże koenzymy najczęściej są zbudowane z nukleotydów pirydynowych i flawinowych, witamin lub z grup hemowych.

Enzymy katalizują reakcje termodynamicznie możliwe. Dzieje się to poprzez zmniejszenie energii aktywacji substratu i przez to przyspieszenie osiągnięcia równowagi chemicznej reakcji. Podczas reakcji katalitycznej substrat lokalizuje się w miejscu aktywnym enzymu, które zazwyczaj ma strukturę przestrzenną odpowiadającą kształtowi substratu. Enzymy nie zużywają się w reakcjach chemicznych, gdyż, jak na katalizatory przystało, nie biorą udziału w samej reakcji, a jedynie dzięki swojej obecności wpływają na stan równowagi chemicznej.

Pomiar szybkości reakcji, która jest zarazem miarą aktywności enzymatycznej, dokonuje się na podstawie ilości przekształconego substratu lub ilości wytworzonego produktu. Wyróżnia się sześć grup enzymów. Tworzy się je na podstawie katalizowanej reakcji chemicznej. Większość nazw enzymów ma końcówkę -aza.