Posted on: 11 września 2019 Posted by: Mateusz Comments: 0

Gdy uczymy się chemii musimy nie tylko ją zrozumieć, ale i nauczyć się na pamięć kilku ważnych definicji, które przydadzą nam się przed wizytą w laboratorium. Znając pewne pojęcia będziemy wiedzieć co się dzieje w tych wszystkich menzurkach i próbówkach. Jednym z takich pojęć jest z pewnością autokataliza czyli wzrost szybkości reakcji chemicznej pod wpływem jednego z produktów tej reakcji, który tutaj pełni funkcję katalizatora. Szybkość reakcji autokatalitycznej wzrasta w miarę jej postępu i związanego z tym wzrostu stężenia produktu będącego katalizatorem, a później po prostu maleje z powodu spadku stężenia substratów. Jeśli chodzi o szybkość reakcji chemicznej to jest to szybkość przybywania lub ubywania reagenta w wyniku przebiegu reakcji chemicznej. Szybkość reakcji chemicznej definiuje się jako zmianę liczby moli składnika odniesienia w czasie.

Reagent zaś to łączna nazwa dla substratów i produktów reakcji chemicznej. W nieco innym sensie za ów reagent uważa się każdą substancję, która po dodaniu do układu reakcji jest w stanie w niej uczestniczyć i wywołać chemiczne efekty. W pierwszym znaczeniu do reagentów nie zalicza się katalizatora, czyli substancji, która ma olbrzymie znaczenie, choć nie zużywa się ani nie jest wytwarzana w reakcji. Bierze ona w niej udział i ma olbrzymi wpływ na jej przebieg. W drugim rozumieniu katalizator także jest rodzajem reagenta. Słownik chemiczny jest oczywiście pełen różnych mniej i bardziej skomplikowanych pojęć, których warto się nauczyć.