Posted on: 11 marca 2018 Posted by: Mateusz Comments: 0

Jak większość branż, także sektor chemiczny podlega rozmaitym regulacjom prawnym. Jednymi z najważniejszych uregulowań są te ustanowione przez przepisy unijne.

W praktyce oznacza to, że Unia Europejska nakłada na wszystkie państwa unijne jednakowe uwarunkowania zasadnicze. W związku z tym, do wytwarzania produktów leczniczych niezbędne są specjalne zezwolenia, które otrzymać może branża farmaceutyczna.

Zezwolenie takie wydać może wyłącznie Główny Inspektor Farmeceutyczny. Podobnych zezwoleń nie muszą mieć już producenci chemikaliów, wyrobów chemicznych, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, bowiem w przeciwieństwie do wspomnianego przemysłu farmaceutycznego, działalność ta nie jest koncesjonowana.

Główne unijne przepisy z jakimi mamy do czynienia w przypadku całego przemysłu chemicznego dotyczą rejestracji, udzielania zezwoleń oraz wydawania ograniczeń w zakresie chemikaliów – REACH. To także zezwolenia w sprawie klasyfikacji, jak i pakowania i oznakowania rozmaitych substancji i mieszanin (CLP) oraz zezwolenia w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.