Posted on: 17 lutego 2018 Posted by: Mateusz Comments: 0

Stocznia Marynarki Wojennej SA dzisiaj jest w stanie upadłości likwidacyjnej. Znajduje się w porcie Gdynia.

Przedsiębiorstwo to zajmuje się przede wszystkim produkcją pojazdów wodnych, które są wykorzystywane przez marynarkę wojenną. Obecnie jest najstarszą stocznią, jaka działa na terenie Polski.

Produkcja w Stoczni Marynarki Wojennej SA była najwyższa w okresie II wojny światowej. Wówczas stocznię każdego miesiąca opuszczały nawet setki pojazdów wodnych.

Jednak wraz z upływem lat stocznia zaczynała zmniejszać swoją produkcję. Stocznia ponownie podniosła się pod koniec lat 70.

Wtedy to w zaledwie rok w stoczni przeprowadzono ponad 750 wielkich remontów oraz modernizacji dużych statków i okrętów. Niewątpliwie do najważniejszych prac z tamtego okresu można zaliczyć remonty statków należących do Polskiej Żeglugi Morskiej.

W 2005 roku stocznię przekształcono w spółkę akcyjną, a cztery lata później, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ, stocznię postawiono w stan upadłości likwidacyjnej.