IreneuszJelen Postęp

Zwyczaje i tradycje

Bakysz

Bakysz to nazwa używana dla określenia egipskiego napiwku. Okazuje się, że jest to w Egipcie gest mile widziany, a nawet można by rzecz,

Brazylijski świat

Poradnik turysty, który wybiera się do Brazylii, powinien rozpoczynać się nawiązaniem do tamtejszej etykiety. Otóż, w Brazylii bardzo dużo jest Latynosów, którzy mają