Posted on: 29 marca 2018 Posted by: Mateusz Comments: 0

Stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. jest zlokalizowana w Gdańsku i obecnie zajmuje się przede wszystkim produkcją statków o niewielkim tonażu.

Stocznia należy dzisiaj do grupy kapitałowej Grupa Remontowa. Stocznia Remontowa Shipbuilding S.A.

Powstała w 1945 roku, zbudowano ja na terenie innej przedwojennej stoczni. Na samym początku produkcja stoczniowa ograniczała się wyłącznie do niewielkich remontów i napraw. W kolejnych latach poszerzano zakres prowadzonych w stoczni prac.

Wiązało się to także ze wzrostem liczby zatrudnianych pracowników, przez co stocznia w bardzo krótkim czasie stała się jednym z największych zakładów w Gdańsku. Od połowy wieku XX stocznia zaczęła działalność pod nazwą Stocznia Północna i zmieniła profil produkcji. Zajmowała się wówczas budowami kutrów rybackich oraz niewielkich statków.

Od 2011 roku stocznia działa pod obecną nazwą, czyli Stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. Powstają w niej już nie tylko kutry i okręty, ale także duże promy pasażerskie i transportowe.