Posted on: 24 marca 2018 Posted by: Mateusz Comments: 0

Polski sektor chemiczny ma u nas bardzo długą tradycję. Jego zaczątki na świecie sięgają wieku XVIII, kiedy to nastąpiły pierwsze powiązania pomiędzy nauką jaką jest chemia, a praktyką przemysłową. Na ziemiach polskich można mówić o jego początkach na przełomie XVIII i XIX wieku, kiedy to na Śląsku na skalę przemysłową rozpoczęto produkcję koksu, cynku i kadmu. Wielkie znaczenie dla przemysłu miało wydestylowanie z ropy naftowej nafty przez Ignacego Łukasiewicza. Można powiedzieć wręcz, że właśnie ów lwowski aptekarz został ojcem sektora naftowego. Dzięki temu odkryciu, po raz pierwszy na terenach ziem polskich rozpoczęło się wykorzystanie ropy na skalę wręcz masową, co umożliwiło stworzenie na Podkarpaciu przemysłu rafineryjnego (lata 1854-64).

Zarówno wiek XVIII i XIX przynosił zróżnicowany rozwój przemysłu. Miało to związek z faktem, iż ziemie polskie znajdowały się pod różnymi zaborami. Najlepiej sytuacja wyglądała w Królestwie Polskim. Dobrze rozwijały się m.in. przemysł bawełniany (Łódź), metalurgiczny (Zagłębie Dąbrowskie), sprawnie funkcjonowały cukrownie, garbarnie, fabryki ceramiczne, papiernie, czy wytwórnie saletry.

Współcześnie najbardziej rozwinięte gałęzie przemysłu to: – petrochemiczny – tworzyw sztucznych – nawozów sztucznych Pod względem produkcji jest to drugi największy przemysł w Polsce.