Posted on: 22 stycznia 2018 Posted by: Mateusz Comments: 0

W każdym kraju na świecie, może poza nielicznymi wyjątkami, które trudno nawet przywołać w głowie, funkcjonuje wojsko. Ma ono szereg ważnych zadań, z których najważniejszym jest ochrona granic przed zagrożeniem zewnętrznym. Rozwiązania, które w tym celu są stosowane przez armie światowe są zawsze zbliżone. Oprócz wyszkolonych żołnierzy, adekwatnie uzbrojonych i przygotowanych do prowadzenia wszelkich działań bojowych, jest również zaplecze w postaci odpowiedniego sprzętu. I ten sprzęt odgrywa w armii szalenie ważną rolę. Sprzęt, który jest potrzebny wojsku można z grubsza rzecz biorąc podzielić na dwie kategorie – stricte wojskowy oraz pomocniczy, którego geneza nie jest wprawdzie związana z armią, ale który w pewnych okolicznościach może być szalenie pomocny i użyteczny.

O tym jednak będziemy szerzej pisać dalej. Bez względu na to o jakim typie wyposażenia tutaj powiemy i napiszemy, najważniejsze jest, aby spełniał on zadania związane z celami armii. One są z kolei związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. W pewnych sytuacjach wojsko nie odgrywa w państwie jedynie roli bojowej, choć ona jest najbardziej oczywista i naturalna. Czasami jest wskazane, aby armia wsparła swoimi zasobami inne działania – na przykład związane z likwidowaniem skutków klęsk żywiołowych. Widać to szczególnie wyraźnie na przykładzie powodzi jakie nawiedziły Polskę, w tym tej największej z 1997 roku.

Wówczas dzięki pomocy żołnierzy wielu osobom udało się ocalić zdrowie, a także życie i majątek.