Posted on: 20 stycznia 2018 Posted by: Mateusz Comments: 0

Szczególne uprawnienia, jakimi cieszą się pracownicy z orzeczeniem o niepełnosprawności, wynikają z tego, że osoby takie wymagają często specjalnych warunków pracy, takich, jak na przykład odpowiednie przygotowanie stanowiska pracy, skrócenie czasu pracy, itd.

Do szczególnych uprawnień pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności należą między innymi: skrócony dobowy wymiar czasu pracy – osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają skrócony wymiar czasu pracy do 7 godzin dziennie, a tygodniowy do 35.

Na wniosek osoby niepełnosprawnej, lekarz medycyny pracy może zezwolić na wykonywanie przez tą osobę obowiązków zawodowych w pełnym wymiarze czasu pracy; dodatkowa przerwa w pracy – osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy w wymiarze 15 minut, którą dolicza się do ustawowo ustalonej 15 minutowej przerwy, przysługującej wszystkim pracownikom pracującym, co najmniej 6 godzin na dobę; dodatkowy urlop wypoczynkowy – osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają prawo do dodatkowego 10 – dniowego urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym; zwolnienie z pracy – osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają prawo do zwolnienia od pracy przy zachowaniu wynagrodzenia za okres, w którym to zwolnienie następuje, w związku z koniecznością przeprowadzenia specjalistycznych badań, zabiegów leczniczych, czy skorzystania z turnusu rehabilitacyjnego.