IreneuszJelen Postęp

Przemysł

Wrocławska Stocznia Rzeczna

Wrocławska Stocznia Rzeczna wcześniej działała pod nazwą Wasserbaugehoft Wilhelmsruh. Swoją działalność rozpoczęła jeszcze przed II wojną światową, na przełomie lat 29/30 XX wieku.